Mikrohullámú, külső gerjesztésű lehallgató mikrofonok

Szovjet ötlet, az 1950-es években használták először az USA moszkvai kirendeltségén.

Egy mikrohullámú üregrezonátort gerjesztenek kívülről, erős irányított nagyfrekvenciás sugárzással. Az USA elhárítói a brit MI5 segítségével fejtették meg a működését. Akkor vált közismertté, amikor az amerikai nagykövet 1960-ban bemutatta az ENSZ-ben. Polgári viszonylatban nem kell számolni vele.

Védekezés: Nagyfrekvenciás árnyékolás, az objektum Faraday kalitkává alakítása. Igen költséges.